Recente projecten


Projectleider van de onderwijsontwikkeling in het kader van de academisering van de verloskunde (Academie Verloskunde Amsterdam Groningen)

Periode: 2016 - 2017

Bestuursvoorzitter (toezichthoudend) Lyceum Sancta Maria, Haarlem, na een periode bestuurslid (portefeuille onderwijs)

Periode: 2016 - 2017


Projectleider bachelor Social Work Inholland

Periode: 2017 - heden


Adviseur en ondersteuner bachelor en master Geneeskunde VUmc

Periode: 2017 - heden

 


OPDRACHT: AANSTUREN OMZETTING DIVERSE OPLEIDINGEN VAN DE FACULTEIT SOCIAAL WERK EN EDUCATIE NAAR EEN BREDE BACHELOROPLEIDING SOCIAL WORK

Opdrachtgever
De Haagse Hogeschool (Den Haag), Faculteit voor Sociaal Werk en Educatie
Periode: 2014 - heden

 

OPDRACHT: BEGELEIDING PROFIELAANVRAAG VOOR HET SPECIALISME KLINISCHE ARBEIDSGENEESKUNDE

Opdrachtgever
Nederlandse Vereniging voor Klinische Arbeidsgeneeskunde
Periode 2014-2015


OPDRACHT: AANSTUREN VAN EEN PROJECT BEROEPSROFIELEN FYSIOTHERAPEUT EN SPECIALISTISCHE FYSIOTHERAPEUTEN

Opdrachtgevers
Koninklijk Nederlands genootschap voor Fysiotherapie en College Specialisten Verenigingen (CSV).
Rol: Projectleider
Periode: 2012-2015
Opdrachtomschrijving
Aansturen van een project waarin worden ontwikkeld.

 • Beroepsprofiel algemeen fysiotherapeut (BP AF) inclusief een competentieprofiel
 • Beroepsprofiel (inclusief competentieprofielen) van de specialismen geriatrie; kinderen en Hart-, Vaat- en Long (HVL)
 • Een handleiding voor het schrijven van een beroepsprofiel

Er wordt gewerkt in een projectstructuur met projectgroepen, werkgroepen en landelijke klankbordgroepen.

 

OPDRACHT: BEGELEIDEN VOORBEREIDING VAN ACCREDITATIE DIVERSE HBO- EN WO-OPLEIDINGEN

Opdrachtgevers

 • Hogeschool Inholland (technische opleidingen, verpleegkunde, Social Work, Opleiding Imam/ Islamitisch Geestelijk werker, Luchtvaarttechnologie, Mondzorgkunde.
 • Vrije Universiteit Amsterdam (Geneeskunde, Researchmaster Oncology, Epidemiologie en Cardiologie)
 • Windesheim (lerarenopleidingen)

In totaal heb ik meer dan 30 opleidingen op deze wijze begeleid.
Rol: Projectleider
Periode: 2006-2012
Opdrachtomschrijving
Het aansturen en bewaken van het proces van voorbereiding accreditatieaanvraag voor diverse opleidingen van verschillende hogescholen en wo-opleidingen. Procesmanagement op het accreditatieproject en tevens aansturing van de onderwijsontwikkelingen en bijstelling. Het schrijven van het zelfevaluatierapport (nu kritische reflectie).

 

OPDRACHT: LANDELIJKE OPLEIDINGSPLANNEN EN BEROEPSCOMPETENTIEPROFIELEN

Als procesvoorzitter en onderwijskundig begeleider diverse werkgroepen in het kader van landelijk opleidingsplan ondersteunen:

 • Orthodontie
 • Verslavingsgeneeskunde
 • Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde
 • Klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen
 • Psychotherapeuten
 • GZ–psychologen

Opdrachtgevers
Movation, Koninklijk Instituut voor de Tropen, Vereniging Verslavingsgeneeskunde
Periode: 2008-2012
Opdrachtomschrijving
Begeleiden en aansturen van landelijke werkgroepen bij het ontwerpen van een landelijk opleidingsplan conform of gebaseerd op de kaders van het Centraal College van Medisch Specialisten (CCMS) in combinatie met de door de BBOV (Begeleidingsgroep Beschrijving Opleidingsplannen Vervolgopleidingen) ontwikkelde systematiek.

 

OPDRACHT: PROFIELERKENNING MEDISCHE BEROEPEN

Onderwijskundig adviseur vanwege de aanvraag profielerkenning en ontwikkelen opleidingsplan
Opdrachtgever
Nederlandse Vereniging voor Tropengeneeskunde en het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT)
Periode: 2009-2011
Opdrachtomschrijving
Ondersteuning bij de aanvraag profielerkenning (VWS) voor artsspecialismen die niet behoren tot medische specialisme en het schrijven van een landelijk opleidingsplan conform de kaders van het Centraal College van Medisch Specialisten (CCMS) volgens de door de BBOV (Begeleidingsgroep Beschrijving Opleidingsplannen Vervolgopleidingen) ontwikkelde systematiek.

 

OPDRACHT: TRAINING 'WERKEN MET SIGNALERINGSPLANNEN'

Opdrachtgever
Karakter Kinder- en Jeugdpsychiatrie (Gelderland/Overijssel)
Periode: 2011-2012 en 2014
Opdrachtomschrijving
Het ontwikkelen en coördineren (i.s.m. Triversum en lectoraat GGZ – Verpleegkunde Inholland) van een scholing voor medewerkers van de kinder- en jeugdpyschiatrie over het hanteren van een signaleringsplan bij agressie bij jeugdigen.

 

 


OPDRACHT: ONTWIKKELING VAN EEN NIEUW LANDELIJK OPLEIDINGSPLAN 'ARTSEN MAATSCHAPPIJ EN GEZONDHEID'

Opdrachtgever
Koepel van Artsen Maatschappij en Gezondheid
Periode: 2014 - heden

 

OPDRACHT: BEGELEIDING EN ADVISERING VOOR DE ONTWIKKELING VAN DE INTERNATIONALE OPLEIDING DONOR HEALTH CARE

Opdrachtgever
Sanquin Bloedvoorziening (Amsterdam)
Periode: 2014-2015


OPDRACHT: ONDERWIJSKUNDIGE ONDERSTEUNING EN ADVISERING BIJ DE ONTWIKKELING VAN HET CURRICULUM VAN DE PROFIELOPLEIDING DONORGENEESKUNDE

Opdrachtgever
Sanquin Bloedvoorziening (Amsterdam)
Periode: 2014-2015

 

OPDRACHT: ONDERZOEK DOELMATIGHEIDSTOETS EN TOETS NIEUWE BACHELOROPLEIDING TALEN EN CULTUREN VAN ZUIDOOST EUROPA

Opdrachtgever
Universiteit van Amsterdam, Faculteit Geesteswetenschappen
Periode 2014


OPDRACHT: TRAININGEN I.S.M. LANDELIJKE STICHTING ZELFBESCHADIGING 'MET MIJ ALLES GOED'

Opdrachtgever
Projectleider Met mij Alles Goed (LSZ) i.s.m. Inholland lectoraat GGZ, dr. B. van Meijel
Rol: Trainer
Periode: 2009-2011
Opdrachtomschrijving
Het door de overheid gesubsidieerde project 'Met mij alles goed' combineert kunst en training. In het project worden tien GGZ-instellingen door de kunsttentoonstelling bezocht en vindt aanvullend een training (1,5 dag) plaats voor verpleegkundigen, psychiaters en psychologen over interventies bij mensen die zichzelf beschadigen. De training wordt uitgevoerd samen met een ervaringsdeskundige trainer.

 

OPDRACHT: BELEIDSADVISEUR MASTEROPLEIDING GENEESKUNDE VU

Opdrachtgever
Vrije Universiteit, faculteit geneeskunde
Rol: Adviseur en ontwikkelaar
Periode: 2008-2010 en 2013-2015
Opdrachtomschrijving
Adviseren en ondersteunen bij de implementatie van de masteropleiding geneeskunde op de gebieden onderwijs, toetsing en examinering.

 

OPDRACHT: SECRETARIS AUDITTEAM VOOR EEN VISITERENDE EN BEOORDELENDE INSTANTIE (VBI)

Opdrachtgever
VBI Hobéon (Den Haag)
Rol: Secretaris
Periode: 2008-2009
Opdrachtomschrijving
In de rol van secretaris van een auditteam het leidinggeven aan het auditproces van te de accrediteren opleidingen. Dit houdt in:

 • documentenanalyse
 • werven en instrueren van auditoren
 • secretaris bij de audit
 • schrijven van adviesrapport
 • regelen voor- en natraject audit

 

OPDRACHT: BEGELEIDEN VAN EEN CERTIFICERINGTRAJECT VERPLEEGKUNDIGE VERVOLGOPLEIDINGEN EN MEDISCHE ONDERSTEUNENDE OPLEIDINGEN

Opdrachtgever
Amstel Academie VUmc (Amsterdam)
Periode: 2008-2009 en 2014
Rol: Adviseur
Opdrachtomschrijving
De Amstel Academie verzorgt opleidingen (verpleegkundige vervolgopleidingen en medische ondersteunende opleiding) voor ziekenhuizen. Deze opleidingen moeten conform een certificeringprogramma (CZO) periodiek gecertificeerd worden. Bij dit proces zijn vele partijen betrokken.

 

OPDRACHT: ONTWIKKELEN TOETSPROGRAMMA, ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING EN REGELS & RICHTLIJNEN MASTEROPLEIDING GENEESKUNDE

Opdrachtgever
Vrije Universiteit, faculteit geneeskunde
Rol: ontwikkelaar
Periode: 2007-2009
Opdrachtomschrijving
Aansturen van het proces van ontwikkeling van het toetsprogramma, Onderwijs- en Examenregeling (OER) en Regels & Richtlijnen van de Masteropleiding geneeskunde. Tevens het opleveren van de volgende producten: OER en Regels & Richtlijnen voor de masterfase geneeskunde.

 

OPDRACHT: VERZORGEN CURSUS EVIDENCE BASED PRACTICE (EBP)

Opdrachtgever
Instelling GGZ Ingeest, Bennebroek
Rol: Trainer/docent
Periode: 2008, 2009, 2010
Opdrachtomschrijving
Verzorgen van een cursus EBP voor innovatieverpleegkundige in de GGZ.

  HO-Extra   •   06 47 692 290   •  info@ho-extra.nl   •  Privacy-verklaring