Privacy-verklaring

Deze website is bedoeld voor het verstrekken van algemene en specifieke informatie over onderwijsbureau HO-Extra en in geen geval voor het inventariseren van klikgedrag noch het bijhouden van webstatistieken. Wij maken gebruikers erop attent dat internetbrowsers (tracking) cookies kunnen gebruiken om het surfgedrag van gebruikers te analyseren.

Ingeval er via de website (of via andere wijze) contact is met (potentiële) afnemers van onze diensten, kan dit reden zijn om (persoons)gegevens vast te leggen in één of meer bestanden ten einde een correcte dienstverlening te verzorgen. De gegevens worden ingebracht in het verwerkingsregister persoonsgegevens van HO-Extra.

Wij bewaren uw gegevens zolang deze actueel blijven voor het doel, of daarmee niet onverenigbare doelen, waartoe wij uw gegevens hebben opgeslagen.

Op verzoek kunt u (via jwsteetskamp@ho-extra.nl) uw gegevens opvragen, dan wel wijzigen. Waar er geen wettelijke (bewaar)verplichting bestaat, kunnen uw gegevens op uw verzoek verwijderd worden.

(Persoons)gegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten HO-Extra, tenzij in het kader van wettelijke verplichtingen.
HO-Extra maakt gebruik van beveiligings- of veiligheidsprocedures die mede tot doel hebben om uitsluitend bevoegde personen toegang te geven tot persoonsgegevens.

De website van HO-Extra bevat links naar sites die niet door of in opdracht van HO-Extra zijn vervaardigd. HO-Extra is niet aansprakelijk voor de inhoud van gelinkte sites en hoe die sites uw persoonsgegevens behandelen.

Wij betrachten uiterste zorgvuldig met de gegevens die u met ons deelt. Voor meer informatie over omgang met (uw) privacy verwijzen wij u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 23 mei 2018

 

 

 

 

  HO-Extra   •   06 47 692 290   •  info@ho-extra.nl   •  Privacy-verklaring