Adviseren en ontwikkelen

Opleidingen zijn nooit klaar. Ontwikkelingen in de samenleving zorgen voor een dynamiek van waaruit het onderwijs steeds verder ontwikkeld moet worden. In de afgelopen jaren heb ik vanuit mijn werkervaring expertise opgebouwd op het gebied van onderwijsadvisering, onderwijsontwikkeling en implementatie.

Als projectleider heb ik mij in diverse onderwijsprojecten in het hoger beroeps-, het wetenschappelijk en het postacademisch onderwijs kunnen bewijzen. Bij grotere projecten is het vaak nodig om te werken vanuit een bij de organisatie passende projectstructuur. Bij kleinere projecten is een projectgroep veelal voldoende. Kernwoorden van mijn werkwijze zijn: snel schakelen, pragmatisch, slagvaardig en samenwerken. En onder alle omstandigheden is het zaak voortdurend de focus gericht te hebben op de externe en interne toetsingskaders.

Behalve het initiƫle onderwijs reken ik ook het opleiden in bedrijven en zorginstellingen tot mijn werkterrein.

 

 

Door de tijd heen ben ik betrokken geweest bij een aantal projecten in het hbo, wo en het postacademische onderwijs:

 • Het geven van onderwijskundige ondersteuning en procesmatige begeleiding voor de ontwikkeling van diverse landelijke opleidingsplannen voor medische, tandheelkundige en psychologische specialismen
 • Ontwikkelen van toetsbeleid, toetssysteem en onderwijsexamenregelingen
 • Ontwikkelen van opleidingscompetentieprofielen
 • Ontwikkelen van landelijke beroepsprofielen
 • Advisering van het opleidingsmanagement bij de ontwikkeling c.q. verbetering van het leerplan
 • Ontwikkelen van een curriculum in het hbo
 • Implementatietrajecten van nieuw onderwijs
 • Vlottrekken van trage of vastgelopen onderwijsvernieuwingsprojecten
 • Advisering bij het ontwikkelen en implementeren van een onderwijsorganisatie.

Enkele voorbeelden van advies en projecten in het hbo, wo en het postacademische onderwijs:

 • Het geven van onderwijskundige ondersteuning en procesmatige begeleiding voor de ontwikkeling van diverse landelijk opleidingsplannen voor medische, tandheelkundige en psychologische specialismen
 • Ontwikkelen van het toetsbeleid, het toetssysteem en onderwijsexamenregelingen
 • Ontwikkelen van opleidingscompetentieprofielen
 • Ontwikkelen van landelijke beroepsprofielen
 • Advisering van opleidingsmanagement bij de ontwikkeling c.q. verbetering van het leerplan
 • Ontwikkelen van een curriculum in het hbo
 • Implementatietrajecten van nieuw onderwijs
 • Vlottrekken van trage of vastgelopen onderwijsvernieuwingsprojecten
  HO-Extra   •   06 47 692 290   •  info@ho-extra.nl   •  Privacy-verklaring