Kwaliteitszorg en Accreditatie

Opleidingen worden op hun kwaliteit getoetst, of het nu gaat om hogere beroepsopleidingen, wetenschappelijke opleidingen of vervolgopleidingen. Een positief besluit is essentieel voor het (voort)bestaan van een opleiding.

De ervaring wijst uit dat er veel moet gebeuren in en rond een opleiding om de accreditatie- of certificeringsaanvraag naar een maximale uitkomst te leiden. Het traject is arbeidsintensief en vraagt veel specifieke en inhoudelijke deskundigheid. Daarnaast levert een dergelijk proces - mits goed opgezet en uitgevoerd - een enorme kwaliteitsimpuls. En daar gaat het uiteindelijk om!

U kunt gebruikmaken van mijn zeer ruime ervaring op het gebied van accreditatie en certificering die ik heb opgebouwd, hetzij op het totale proces dan wel op onderdelen. Ik ben inmiddels zeer ervaren in het toetsingskader van de NVAO en het Netherlands Quality Agency (NQA).


 

 

 

Een paar projectvoorbeelden:

  • Het uitvoeren van een accreditatiescan (toetsingskader NVAO) om de stand van zaken in kaart te brengen van een opleiding, zowel in het hoge beroepsonderwijs (hbo) als in het wetenschappelijk onderwijs (bachelors, masters en researchmasters)
  • Het opstellen van een projectplan voor het gehele accreditatieproces en het aansturen van het gehele accreditatieproces voor bestaande opleidingen en nieuwe opleidingen
  • Het schrijven van een kritische reflectie
  • De aansturing op alle onderdelen van de ontwikkeling/bijstelling van nieuwe en bestaande opleidingen
  • Het verzorgen van accreditatietrainingen voor docenten
  • Het ontwikkelen van beleidsdocumenten, zoals kwaliteitsbeleid, toetsbeleid en internationaliseringsbeleid
  • Het schrijven van een macrodoelmatigheidstoets voor een nieuwe opleiding

Als NVAO gecertificeerd secretaris mag en kan ik optreden als secretaris in een beoordelingscommissie (commissie van deskundigen) en vanuit die positie het proces coördineren en aansturen.

  HO-Extra   •   06 47 692 290   •  info@ho-extra.nl   •  Privacy-verklaring