Intro

Het onderwijsveld in de breedste zin van het woord is mijn werkterrein. Of het nu gaat om het ontwerpen en accrediteren van onderwijs dan wel lesgeven: op alle onderdelen van het terrein heb ik mijn sporen verdiend!

Het centrale uitgangspunt in mijn manier van werken is dat inspelen op de motivatie en de interesses van mensen essentieel is voor leren en ontwikkelen. Een voorwaarde voor een goed leerklimaat is immers dat mensen actief betrokken zijn bij (veranderings)processen en dat zij verantwoordelijkheid gaan dragen voor het resultaat.

 

Sinds 2004 ben ik eigenaar van het bureau dat thuis is in onderwijs: HO-Extra. Als zelfstandig ondernemer heb ik naast een groot netwerk veel ervaring en expertise opgebouwd in het onderwijs. Enkele voorbeelden zijn:

 • Begeleiden van accreditatieprocessen

 • Onderwijsadvisering

 • Onderwijsontwikkeling en onderwijsvernieuwing

 • Ontwikkelen en uitvoeren van trainingen

 • Ontwikkelen van beroepscompetentieprofielen
  en landelijke opleidingsplannen

 • Examencommissies stroomlijnen volgens de Wet op het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek

 

 


In de afgelopen jaren heb ik de volgende scholingen en trainingen ontwikkeld:

 • Trainingen in landelijke GGZ-instellingen in het kader
  van het Project Met Mij Alles Goed van de LSZ
  (Landelijke Stichting Zelfbeschadiging)
 • Training 'werken met signaleringsplannen' in de kinder- en jeugdpsychiatrie, onder meer voor Karakter, kinder- en jeugdpsychiatrie
 • Scholing verpleegkundigen van functieniveau 4 naar
  functieniveau 5
 • Cursus Evidence Based Practice voor verpleegkundigen,
  onder meer voor GGZ InGeest (partner van VUmc)
 • Aansluitingscursus voor studenten van het mbo naar het hbo
 • Leergang praktijkondersteuners huisartsenpraktijk

 

  HO-Extra   •   06 47 692 290   •  info@ho-extra.nl   •  Privacy-verklaring